Ymmärretäänkö kaupan merkitys hyvinvoinnille?

Kaupan alalla tiivistetään rivejä, jotta elinkeinoelämän suurimman toimialan merkitys ymmärrettäisiin nykyistä paremmin. Huolta kaupan alalla herättää nykyinen politiikka, jossa kotimarkkinoiden näkemyksiä ei ole kuultu. Kaupalle on keskeistä, että veropolitiikassa ja työmarkkinoiden kehittämisessä pidetään huolta kotimarkkinoiden elinvoimaisuudesta ja kilpailuedellytyksistä.

Kaupan alalla ollaan huolissaan siitä, että palveluiden merkitys talouskasvulle ja työllisyydelle on unohtunut talouspolitiikassa. Esimerkiksi Ruotsiin verrattuna Suomessa on selvästi yksipuolisempi elinkeinoelämän rakenne, mihin on syynä meillä harjoitettu talouspolitiikka.

”Suomessa ei edelleenkään nähdä, että kaupalla ja palveluilla on merkitystä talouskasvulle. Muissa pohjoismaissa yksityinen kulutus kasvaa, mutta meillä heikkenee. Myös Suomen taloudellinen tila on heikoin”, Kaupan liiton toimitusjohtaja Juhani Pekkala sanoo.

Kaupalle on keskeistä, että tuleva hallitus pitää huolta kotimarkkinoiden elinvoimaisuudesta. Tässä veropolitiikalla, tasavertaisilla kilpailuedellytyksillä ja työmarkkinoiden kehittämisellä on tärkeä rooli.

Kaupan edunvalvontaa tiivistetään

Viestin vahvistamiseksi kaupan alan liitot tiivistävät nyt yhteistyötään, kun erikoiskaupan liitot liittyvät entistä kiinteämmin osaksi Kaupan liittoa. Tavoitteena on parantaa ja yhtenäistää kaupan alan edunvalvontaa hyödyntämällä yhteisiä resursseja tehokkaasti.

”Kaupan ala on suurten muutosten edessä. Tavoitteemme oli löytää toimintamalli, joka tarjoaa parempaa edunvalvontaa kaikille kaupan alan yrityksille”, Erikoiskaupan Liiton puheenjohtaja Harri Broman kertoo.

Yhteistä eri kaupan aloille on huoli kuluttajien ostovoimasta. Kirjakauppaliiton toimitusjohtaja Katriina Jaakkola muistuttaa, että kulutusverotuksen kiristäminen olisi tässä taloustilanteessa vaarallista.

Kulutusverojen kiristys on osa työn verokiilaa ja vaikuttaa suoraan kotitalouksien todelliseen ostovoimaan. Tärkeää on myös työn verotuksen keventäminen.

Huolestuttavaa kaupan alan näkökulmasta ovat myös esitetyt vaatimukset 18 tunnin minimityöajasta. Osa-aikaiset työntekijät ovat kausivaihteluissa elävällä kaupalle elintärkeitä.

”Esimerkiksi vaatekaupassa osa kuukausista on todella hiljaisia. Työelämään tarvitaan lisää joustoja. Osa-aikatyön rajoittaminen on hyvin kaukana tästä”, Muotikaupan Liiton toimitusjohtaja Tuula Loikkanen sanoo.

Tulevan hallituksen on myös hyvä muistaa, että kauppa on nyt täysin mukana kansainvälisessä kilpailussa.

Suomen Optisen Toimialan toimitusjohtaja Panu Tast korostaa, että verkkokauppa on suomalaisyrityksille mahdollisuus, mutta kotimaisilla yrityksillä on oltava yhtäläiset edellytykset kilpailla ulkomaisten verkkokauppojen kanssa.

”Kaupan kilpailukykyyn vaikutetaan dramaattisesti kotimaisella lainsäädännöllä. Kaupan elävät kuitenkin globaalissa kilpailussa. Tätä ei lainsäädäntöä valmisteltaessa oteta aina huomioon”, Tast sanoo.

Erikoiskaupan liittojen ja Kaupan liiton yhteistyön tiivistämisestä kerrottiin keskiviikkona 15. huhtikuuta. Taustalla on Erikoiskaupan Liiton lakkauttaminen, jonka seurauksena valtaosa liiton jäsenliitoista liittyy entistä kiinteämmin osaksi Kaupan liittoa.