Vauhtia urakehitykseesi vaatetusalan ylemmästä AMK-tutkinnosta

Metropolia Ammattikorkeakoulussa järjestettävään vaatetusalan ylempään korkeakoulututkintoon voit hakea 5.4.2017 saakka. Hakukelpoisia ovat vaatetusalalla työskentelevät vestonomit (AMK), tekstiili- ja vaatetusalan insinöörit (AMK), käsityötieteen alemman yliopistotutkinnon suorittaneet, taiteen kandidaatit, artenomit (AMK) sekä muotoilijat (AMK) sekä muun soveltuvan korkeakoulututkinnon ulkomailla suorittaneet.

Maisteritason tutkinnon tavoitteena on vahvistaa opiskelijan osaamista vaatetusalan toimintakentällä, asiantuntija- ja esimiesasemassa toimittaessa. Opinnoissa syvennät ja kehität vaatetusalan työelämän prosesseja tuotehallinnassa, hankintatoimen strategisessa osaamisessa ja laadunhallinnan alueella. Tutkinnon voit suorittaa työn ohessa 1,5 lukuvuoden aikana. Koulutukseen sisältyy pakollisia opintoja ja vapaasti valittavia opintoja sekä opinnäytetyö. Opinnäytetyö tehdään työelämän kehittämistehtävänä omalle työnantajalle tai jollekin muulle yritykselle tai organisaatiolle. Metropolia Master’s -opiskelijana uudistat näin myös työelämää.

Lue lisää:  Vaatetusalan ylempi AMK-tutkinto mukana yhteishaussa 15.3.–5.4.2017.