Tutkimus: Nuoret kaupunkilaiset näyttävät miesten pukeutumisessa suunnan

Yli puolet alle kolmekymppisistä suomalaisista miehistä on kiinnostunut pukeutumisesta. Pukeutumisen merkitys korostuu etenkin kaupungeissa. Nuoremmat miehet ovat myös itsenäisempiä pukeutumisensa suhteen.

Suomalaiset miehet ovat ennakkokäsityksestä poiketen hyvinkin kiinnostuneita pukeutumisesta, sillä yli puolet 20–29-vuotiaista on kiinnostuneita siitä, mitä he laittavat aamuisin päällensä. Vain joka kymmenes mies ei kiinnitä omaan pukeutumiseensa huomiota. Tämä käy ilmi pukuvalmistaja Turon teettämästä tutkimuksesta, jossa tutkittiin suomalaisten miesten pukeutumista kysymällä miehiltä ja heidän puolisoiltaan pukeutumisesta.

– Suomessa näyttäisi tapahtuneen muutosta asenteissa pukeutumista kohtaan. Myytti miesten välinpitämättömyydestä pukeutumista kohtaan ei näytä pitävän paikkaansa. Varsinkin nuorten kohdalla on tutkimuksen mukaan pukeutumisessa asennemuutosta selkeästi havaittavissa, arvioi Turon toimitusjohtaja Janne Antikainen tutkimuksen tuloksia.

Alueellisia eroja pukeutumisessa löytyy kaupunkien ja maaseudun välillä. Jo alle 50 000 asukkaan kaupunkeihin mentäessä pukeutumisesta piittaamattomien miesten määrä on puolet enemmän kuin suuremmissa kaupungeissa.

– Tähän vaikuttavat varmasti erot esimerkiksi maaseudun ja kaupunkien työpaikkojen pukeutumiskulttuurissa sekä niiden tilanteiden määrä, joissa pitää kiinnittää huomiota pukeutumiseen. Kaupungeissa on myös laajempi vaatetarjonta ja vaikutteet muualta näkyvät helpommin katukuvassa, jatkaa Antikainen tulosten purkamista.

Hyvin pukeutuneen miehen taustalla on nainen – vai onko?

Naiset ovat voimakkaita vaikuttajia miesten pukeutumisessa. Yli 80 % naisista kiinnittää huomiota ja vaikuttaa miehensä pukeutumiseen. Yli 40-vuotiaiden miesten joukossa puolison sanaan myös luotetaan, sillä puoliso on tärkein lähde etsittäessä tietoa pukeutumista.

– Nuoremmilla on tässäkin selkeästi uudet tavat. Alle 40-vuotiaat taas ovat itsenäisempiä, ja etsivät tietoa ensisijaisesti verkkokaupasta, kertoo Antikainen.

Turo selvitti myös suomalaisten merkkitietoisuutta. Tässä naiset olivat puolisoitaan valveutuneempia. Naiset itseasiassa tunsivat miesten pukumerkit paremmin kuin miehet, ja parhaiten puolisoidensa pukumerkeistä olivat kartalla 60–65-vuotiaat naiset. Suomalaiset tunsivat pukumerkeistä parhaiten Turon ja Bossin.

Miehen vaatekaapin perusainekset

Pitkällä tähtäimellä hyvät ja laadukkaat vaatehankinnat ovat viisas ja kustannustehokas tapa lähteä rakentamaan vaatekaapin sisältöä. Vaatteita ostettaessa kannattaa kiinnittää huomiota siihen, että vaatekappaleita pystyy yhdistelemään.

”Perusvalinnoilla pääsee jo hyvin alkuun ja laatu korvaa määrän. Laadukas perusvalikoima esim. takkeja, housuja, paitoja ja kenkiä joita voi yhdistellä tuo helppoutta pukeutumiseen”, Antikainen summaa vinkkinä suomalaisille miehille.

 

Tutkimus: M3 Research Finland tutki Turon toimeksiannosta suomalaisten miesten pukeutumista. Tutkimus toteutettiin toukokuussa 2015. Tutkimukseen vastasi 853 miestä ja 400 naista.

Lisätiedot: Janne Antikainen Toimitusjohtaja +358 50 5366245 janne.antikainen@turo.fi

Turo on suomalainen kansainvälinen pukuvalmistaja, joka kuuluu Scandinavian Tailor Group -konserniin. Konsernin muodostavat emoyhtiö Scandinavian Tailor Group Oy:n lisäksi suomalainen Oy Turo Tailor Ab ja norjalainen Frislid Konfeksjon AS. Enemmistö yhtiön omistuksesta on Suomessa.