8.4. - 22.5.2019

8.4., 9.4., 21.5. ja 22.5. klo 09:00 - 16:00

Pukeutumisneuvojakurssi | Kevät 2019

Muotikaupan Liitto, Eteläranta 10, 00130 Helsinki + Fashion Center, Härkähaantie 14, 01730 Vantaa + vaihtuvat showroomit ja yritykset
Muotikaupan Liiton myyntikoulutus vaatekaupan henkilöstölle ja yrittäjille
Hinta: Muotikaupan Liiton jäsenyritysten edustajille 985 € + alv | Muille kuin jäsenille 1385 € + alv
Kurssin laajuus on 50 h, sisältäen 28 h lähiopetusta + 22 h etätehtäviä.

Lähiopetusta on neljä päivää (4 x 7 h) ja se sisältää vierailuja alan yrityksiin ja showroomeille, joissa tehdään käytännön harjoituksia.

LISÄTIETOJA   |  ILMOITTAUDU

Muotikaupan Liitto on kouluttanut pukeutumisneuvojia jo vuosikymmenten ajan. Kuluttajakäyttäytymisen valtavien ja nopeiden muutosten sekä kaupan murroksen vuoksi vaaditaan myyjäkoulutukseltakin huomattavia uudistuksia ja jatkuvaa päivitystä. Nykypäivän pukeutumisneuvoja käyttää alan syvällistä tuntemusta myynnin edistämisen välineenä. Asiakkaan toiveet ja tarpeet täytyy paitsi osata tunnistaa, ne on myös osattava yhdistää saatavilla olevien tuotteiden ominaisuuksiin ja luonteeseen.

Myyjältä vaaditaan nopeaa reaktiokykyä ja laajaa muotialan tuntemusta, joka on pystyttävä tuomaan käytäntöön, ja jota on osattava soveltaa nopeasti vaihtuvien valikoimien kanssa työskennellessä. Pukeutumisneuvoja hyödyntää tietojaan ohjatakseen asiakkaan tekemään ostopäätöksiä, luodakseen asiakkaalle odotukset ylittävää lisäarvoa ja siten myös rakentamaan pysyviä asiakassuhteita.

Nykyisin tuotteiden ominaisuuksien ja hintojen vertailu on läpinäkyvää, helppoa ja nopeaa, ja tuotteet kaikkien saatavilla geografiseen sijaintiin katsomatta. Myyntihenkilökunnan rooli on korostunut. Muotikaupan Liiton pukeutumisneuvojakoulutus tarjoaa vaatekaupan myyjälle valmiudet omaksua entistä merkittävämpi rooli yrityksen liiketoiminnan menestyksen tekijänä. 

Kurssilla otetaan huomioon osallistujien edustamien yritysten erilaiset konseptit – kohderyhmät, tuoteryhmät ja hintaluokat. Digitalisaation ja vastuullisuuden teemat kulkevat mukana kurssin kaikessa sisällössä. 

Ilmoittautuminen 1.4.2019 mennessä!

Käsiteltävät aihepiirit

Stailaus ja asujen valinta
Vartalomallit – vaatteen ja vartalon mittasuhteet
Värien käyttö ja värien viestit
Etiketti- ja tilannepukeutuminen
Asiakkaan tuntemus

Muodin sisällön kokonaisuus
Trenditeollisuus ja tulevien sesonkien trendit (tiiviit katsaukset 2 – 4 sesongin päähän)
Muoti ilmiönä – logiikka, viestintä, filosofia
Muodin vuosikymmenet 1900 – 2010
Pukeutumisen tyylit ja genret

Materiaalinhallinnan kokonaisuus
Tekstiilimateriaalit – kuidut, langat, sidokset, viimeistykset
Tekstiilien ja nahkamateriaalien huolto

 

Kouluttajat
Kurssikokonaisuudesta vastaa Muotikaupan Liiton viestintäpäällikkö Meri Karppanen. Kouluttajina hänen lisäkseen toimii mm. Fashion Unitin toimitusjohtaja, muotiasiantuntija Johanna Soilu sekä Muotikaupan Liiton projektijohtaja Katriina Halme. Kouluttajatiedot täydentyvät ja vahvistuvat lähempänä kurssin alkamisajankohtaa. 

Muotikaupan Liitto