Pukeutumisneuvojakoulutus

24.10. - 28.11.2017  |  24.10., 31.10., 21.11. ja 28.11. klo 10:00 - 17:00  |  ILMOITTAUDU
Muotikaupan Liitto, Eteläranta 10, Helsinki + vaihtelevat opetuspaikat (alan liikkeet ja showroomit)

Muotikaupan Liiton myyntikoulutus vaatekaupan henkilöstölle

Muotikaupan Liiton jäsenyritysten edustajille 885 € + alv
Muille kuin jäsenille 1285 € + alv

Kurssin laajuus on 50 h, sisältäen 28 h lähiopetusta + 22 h etätehtäviä.

Lähiopetusta on neljä päivää (4 x 7 h) ja se sisältää vierailuja alan yrityksiin ja showroomeille, joissa tehdään käytännön harjoituksia. Lähiopetuspäivät pidetään joka toinen tiistai.

SISÄLTÖ

Muotikaupan Liitto on kouluttanut pukeutumisneuvojia jo vuosikymmenten ajan. Kuluttajakäyttäytymisen valtavien ja nopeiden muutosten sekä kaupan murroksen vuoksi vaaditaan myyjäkoulutukseltakin huomattavia uudistuksia ja jatkuvaa päivitystä. Nykypäivän pukeutumisneuvoja käyttää alan syvällistä tuntemusta myynnin edistämisen välineenä. Asiakkaan toiveet ja tarpeet täytyy paitsi osata tunnistaa, ne on myös osattava yhdistää saatavilla olevien tuotteiden ominaisuuksiin ja luonteeseen.

Myyjältä vaaditaan nopeaa reaktiokykyä ja laajaa muotialan tuntemusta, joka on pystyttävä tuomaan käytäntöön, ja jota on osattava soveltaa nopeasti vaihtuvien valikoimien kanssa työskennellessä. Pukeutumisneuvoja hyödyntää tietojaan ohjatakseen asiakkaan tekemään ostopäätöksiä, luodakseen asiakkaalle odotukset ylittävää lisäarvoa ja siten myös rakentamaan pysyviä asiakassuhteita.

Nykyisin tuotteiden ominaisuuksien ja hintojen vertailu on läpinäkyvää, helppoa ja nopeaa, ja tuotteet kaikkien saatavilla geografiseen sijaintiin katsomatta. Myyntihenkilökunnan rooli on korostunut. Muotikaupan Liiton pukeutumisneuvojakoulutus tarjoaa vaatekaupan myyjälle valmiudet omaksua entistä merkittävämpi rooli yrityksen liiketoiminnan menestyksen tekijänä. 

Kurssilla otetaan huomioon osallistujien edustamien yritysten erilaiset konseptit – kohderyhmät, tuoteryhmät ja hintaluokat.

Ilmoittautuminen 10.10.2017 mennessä!

Käsiteltävät aihepiirit

Vaatteen valinnan kokonaisuus
Vartalomallit – vaatteen ja vartalon mittasuhteet
Värien käyttö ja värien viestit
Asustaminen ja stailaus
Etiketti- ja tilannepukeutuminen

Myynnin ja palvelun kokonaisuus
Digitaalinen palvelu – sähköinen asiakaspalvelu ja uudet asiakaskohtaamispaikat verkossa
Myynti ja persoonallisuustyypit
Reklamaatioiden hallinta

Muodin sisällön kokonaisuus
Trenditeollisuus ja tulevien sesonkien trendit (tiiviit katsaukset 2 – 4 sesongin päähän)
Muoti ilmiönä – logiikka, viestintä, filosofia
Kestävän kehityksen kysymykset
Muodin vuosikymmenet 1900 – 2010
Pukeutumisen tyylit ja genret

Materiaalinhallinnan kokonaisuus
Tekstiilimateriaalit – kuidut, langat, sidokset, viimeistykset
Tekstiilien hoito
Nahkamateriaalit ja huolto

 

Kouluttajat
Kurssia vetää Muotikaupan Liiton koulutusvastaava Meri Karppanen. Kouluttajina hänen lisäkseen ovat toimineet mm. Fashion Unitin toimitusjohtaja, muotiasiantuntija Johanna Soilu ja kenkäsuunnittelija Terhi Pölkki. Kouluttajat vahvistetaan lähempänä kurssin alkamisajankohtaa. 

Muotikaupan Liitto