Kirsimari Kärkkäinen on Ornamo-palkinnon voittaja

DSC_1600 Ornamo (kopio)Muotoilualan Ornamo-palkinnon vuonna 2015 on saanut muotoilija, vaatesuunnittelija Kirsimari Kärkkäinen. Voittajan valitsi kasvuyrittäjyystapahtuma Slushin tiimi: Miki Kuusi, Atte Hujanen ja Jenni Kääriäinen seitsemän palkintoehdokkaan joukosta. Palkintosumma on 5 000 euroa. Palkinto jaetaan Muotoilupäivä 2015 -tapahtumassa 20.3.2015 Helsingin Bio Rexissä klo 15.00.

Kirsimari Kärkkäinen (s. 1967) on suunnitellut käytän­nöllisiä ja edustavia työvaatteita eri aloilla toimiville yrityksille. Kärkkäisen suunnittelemiin asuihin pukeutuvat muun muassa henkilöstö ABC-liikenneasemilla, Neste Oil:ssa, VR:llä, Viking Linella sekä evankelis-luterilaisen kirkon naispuoliset papit.
Kirsimari Kärkkäinen perusti viime vuonna myös TELAKKA® kiihdyttämön, joka tarjoaa suunnittelijoille osaamista ja tukea sijoittajasuhteiden kehittämiseen, rahoituksen hankintaan sekä myynnin, tuotannon ja logistiikan kehittämiseen. Kiihdyttämön suojissa suunnittelijat saavat tukea myös kansainväliseen kasvuun. Kiihdyttämössä on tällä hetkellä kuusi suunnittelijaa.

Kärkkäinen: ”Muotoilijoiden pitäisi oppia puhumaan liike-elämän ja sijoittajien kieltä”

Kun Kärkkäinen viimeisteli vaatetus­alan opintojaan 1990-luvulla Wetter­hoffilla, vaatetusala oli siirtynyt vahvasti massamuodin tuottamiseen. Haave tehdä tarpeellisia ja käyt­täjälle merkityksellisiä tuotteita ohjasi Kärkkäisen työvaatesuunnittelun pariin. Työvaatesuunnitteluun keskittyminen osoittautui Kärkkäiselle hyväksi valinnaksi. Suomessa vaatetus- ja muotiteollisuus ei ole pystynyt nousemaan kansainvälisesti merkittävään asemaan, vaikka ala on yksi maailman suurimmista teollisuuden aloista.

– Olemme reilusti takamatkalla pohjoismaisessakin vertailussa. Ruotsin muotiviennin arvo on kuusinkertainen ja Tanskan jopa kymmenkertainen Suomen vastaaviin lukuihin verrattuna. Muotoilijoiden pitäisi oppia puhumaan liike-elämän ja sijoittajien kieltä.
Meillä on kyllä luovuutta, sisua ja osaamista, mutta emme osaa rakentaa brändejä, toteaa Ornamo-palkittu muotoilija, vaatesuunnittelija Kirsimari Kärkkäinen.

– Musiikki-, peli- ja elokuva-alat ovat monella tapaa samalla taajuudella muodin kanssa. Meidän pitäisi rohkeammin katsoa mallia oman alan ulkopuolelta ja sovittaa hyvät käytännöt omaan toimintaan. On oikeastaan ihme, että näin teknologiavetoisesta maassa ei ole esimerkiksi syntynyt yhtään nelly.comin tapaista jättiä, jatkaa Kärkkäinen.

Työvaate on osa yrityksen kilpailukykyä

Kirsimari Kärkkäisellä on suunnitteluosaamisen lisäksi vahva liiketoiminnan ja markkinoinnin osaaminen. Hän on opiskellut tekstiili- ja ma­teriaalitekniikkaa Teknillisessä korkeakoulussa Tampereella, yrittäjyyttä Teknillisessä korkeakoulussa Otaniemessä sekä suorittanut vastuullisen liiketoiminnan erikoistumisopinnot Helsingin Kauppakorkeakoulussa.Liiketoiminnan ja eri toimialojen hyvä tuntemus on vahvistanut Kärkkäisen osaamista työvaatesuunnittelijana. Hän suhtautuu insinöörimäisen ana­lyyttisesti niin raskaan teollisuuden, kuljetusalan kuin palvelusektorinkin työasujen suunnitteluun. Siinä missä rakennus- ja asfalttimiesten työasuja sääntelee työturvallisuus, palvelusek­torilla korostuvat eri brändien erottu­vuustekijät ja oivaltava visuaalisuus, joka näkyy erityisesti yksityiskoh­dissa. Työvaatesuunnittelussakin kirkkaana johtotähtenä on luoda asiakasyritykselle menestystä.