Fashion Finland est. 1917 lanseerataan toukokuussa – Muotikaupan Liiton voimat suunnataan toimialan yhdistämiseen uudella verkkoalustalla

Muotikaupan Liiton ja sen edeltäjäjärjestöjen yli satavuotias matka saa uuden suunnan 7.5.2019, kun uusi verkkoalusta näkee päivänvalon. Uuden organisaation, Fashion Finland est 1917:n ja sen pääkanavan Fafi.fin tavoitteena on olla toimialan yhteinen ääni sekä kaikkien muotiliiketoiminnasta kiinnostuneiden ja sen parissa työskentelevien dynaaminen foorumi, jolta löytyvät niin uutiset, ilmiöt, inspiraatio kuin kovat faktatkin. Muotikaupan Liitto -nimi jää pois käytöstä.

Muodin alan ammattilaisten tavoitteellinen yhteistyö alkoi Suomessa vuonna 1917. Tänä päivänä ala on monimuotoisempi ja maailma pienempi, mutta tarve yhdelle yhteisölle on aina vain suurempi – yhteisölle, jonka kautta jokainen alan yritys saa turvaa, draivia tekemiseen ja oman äänensä kuuluviin.

”Yksi uudistuksen lähtökohdista onkin kaupan toimialan murros, joka on tehnyt perinteisestä, yhteen tuoteryhmään keskittyneen vähittäiskaupan edunvalvontatyöstä yhä epärelevantimpaa. Sen sijaan koemme, että vaikuttaminen on yhä enemmän viestintää, ja siihen keskitymme jatkossa”, sanoo Fashion Finlandin hallituksen puheenjohtaja, Meritta Bran yrittäjä ja toimitusjohtaja Andreas Ögård.

Entisen Muotikaupan Liiton, pian lanseerattavan Fashion Finlandin yhteistyökumppanit, valtakunnalliset Suomen Yrittäjät ja Kaupan liitto tekevät tahoillaan vaikuttavaa työtä myös muotikaupan toimialan yritysten kilpailukyvyn ja toimintaedellytysten parantamiseksi ja ylläpitämiseksi.

”Päällekkäiselle työlle kaupan tai yrittäjyyden edunvalvonnassa ei ole tarvetta; Fashion Finland keskittyykin jatkossa siihen, että Suomessa toimiva muotiliiketoiminta on entistä elinvoimaisempaa ja vaikuttavampaa, ja että sen potentiaali maan hyvinvoinnin edistäjänä tehdään näkyväksi”, Ögård toteaa.

 

Visiona yhteinen tekeminen

Kasvunpaikat eivät aukea vain kilpailun, vaan myös yhteistyön kautta. Alan yritykset ja yhdistykset ponnistavat eri lähtökohdista. On pientä kivijalkaa ja verkkokaupan jättiläistä, kohderyhmiä koko väestön piiristä, monenlaista hintaluokkaa, iättömän tyylikästä ja tämän päivän trendikkäintä, ympäri maailmaa Suomeen tuotua sekä kotimaassa tehtyä tai suunniteltua.

Kaikille on paikkansa suomalaisessa pukeutumisen ja muodin maailmassa. Muotikauppa tuo Suomeen työtä ja arvonlisää, elävöittää kaupunkien ja taajamien keskustoja sekä tuo kuluttajia kauppakeskuksiin, tavarataloihin ja marketteihin. Tarkoituksenmukainen pukeutuminen on suojautumista, viestintää ja ilmaisua, jota ilman ei yksikään yhteiskunta toimi. Jokainen muotia myyvä ja markkinoiva yritys osallistuu tämän perustarpeen täyttämiseen.

Fashion Finlandin toiminnan päämääränä on luoda Suomeen muotialan yhteisö, jossa kilpailijoista tulee kumppaneita. Haasteet ja mahdollisuudet kohdataan yhdessä. Yksikään toimija, suuri tai pieni, ei jää yksin, vaan Suomeen muodostuu vahva, ketterä ja edistyksellinen muotialan yhteisö, jolla on yhä enemmän mahdollisuuksia.

Fashion Finlandin pääkanava aukeaa 7.5.2019. Sisältö on maksutonta. Tavataan Fafi.fi:llä!